کمترین: 
635
بیشترین: 
639
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
637
زمان: 
8/22 13:40
قیمت یوان چین امروز 22 آبان 1396
قیمت یوان چیندر تاریخ 22 آبان 1396 , 637 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/22 11:30","price":635},{"date":"1396/08/22 12:00","price":637},{"date":"1396/08/22 13:30","price":639},{"date":"1396/08/22 13:40","price":637}
بروزرسانی در تاریخ 23 مهر 1398