کمترین: 
491
بیشترین: 
494
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
494
زمان: 
8/22 12:50
قیمت کرون سوئد امروز 22 آبان 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 22 آبان 1396 , 494 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/22 11:10","price":491},{"date":"1396/08/22 11:50","price":492},{"date":"1396/08/22 12:30","price":493},{"date":"1396/08/22 12:50","price":494}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398