کمترین: 
3317
بیشترین: 
3336
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3336
زمان: 
8/22 18:00
قیمت دلار کانادا امروز 22 آبان 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 22 آبان 1396 , 3336 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/22 10:10","price":3317},{"date":"1396/08/22 11:30","price":3318},{"date":"1396/08/22 11:40","price":3321},{"date":"1396/08/22 11:50","price":3325},{"date":"1396/08/22 12:10","price":3330},{"date":"1396/08/22 12:30","price":3333},{"date":"1396/08/22 12:50","price":3334},{"date":"1396/08/22 14:00","price":3333},{"date":"1396/08/22 15:00","price":3334},{"date":"1396/08/22 15:50","price":3333},{"date":"1396/08/22 16:30","price":3335},{"date":"1396/08/22 18:00","price":3336}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398