کمترین: 
1087
بیشترین: 
1096
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1095
زمان: 
8/22 18:00
قیمت لیر ترکیه امروز 22 آبان 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 22 آبان 1396 , 1095 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/22 10:10","price":1087},{"date":"1396/08/22 11:20","price":1088},{"date":"1396/08/22 11:40","price":1089},{"date":"1396/08/22 11:50","price":1091},{"date":"1396/08/22 12:10","price":1093},{"date":"1396/08/22 12:30","price":1096},{"date":"1396/08/22 13:40","price":1095},{"date":"1396/08/22 14:00","price":1093},{"date":"1396/08/22 16:40","price":1094},{"date":"1396/08/22 18:00","price":1095}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398