پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
256977
بیشترین: 
257739
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
257739
زمان: 
8/22 21:30
قیمت سکه گرمی خرده فروشی امروز 22 آبان 1396
قیمت سکه گرمی خرده فروشیدر تاریخ 22 آبان 1396 , 257739 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/22 10:06","price":256979},{"date":"1396/08/22 10:12","price":256977},{"date":"1396/08/22 10:30","price":257061},{"date":"1396/08/22 10:36","price":257060},{"date":"1396/08/22 10:42","price":257143},{"date":"1396/08/22 10:48","price":257142},{"date":"1396/08/22 11:06","price":257144},{"date":"1396/08/22 11:12","price":257143},{"date":"1396/08/22 11:18","price":257145},{"date":"1396/08/22 11:24","price":257143},{"date":"1396/08/22 11:30","price":257142},{"date":"1396/08/22 11:36","price":257141},{"date":"1396/08/22 11:42","price":257225},{"date":"1396/08/22 11:54","price":257223},{"date":"1396/08/22 12:00","price":257224},{"date":"1396/08/22 12:06","price":257266},{"date":"1396/08/22 12:12","price":257267},{"date":"1396/08/22 12:18","price":257353},{"date":"1396/08/22 12:24","price":257354},{"date":"1396/08/22 12:30","price":257438},{"date":"1396/08/22 12:36","price":257480},{"date":"1396/08/22 12:42","price":257479},{"date":"1396/08/22 12:48","price":257604},{"date":"1396/08/22 13:00","price":257646},{"date":"1396/08/22 13:06","price":257647},{"date":"1396/08/22 13:12","price":257649},{"date":"1396/08/22 13:24","price":257650},{"date":"1396/08/22 13:30","price":257649},{"date":"1396/08/22 13:36","price":257647},{"date":"1396/08/22 13:42","price":257648},{"date":"1396/08/22 13:48","price":257649},{"date":"1396/08/22 13:54","price":257731},{"date":"1396/08/22 14:06","price":257733},{"date":"1396/08/22 14:12","price":257734},{"date":"1396/08/22 14:18","price":257735},{"date":"1396/08/22 14:36","price":257737},{"date":"1396/08/22 14:48","price":257736},{"date":"1396/08/22 14:54","price":257737},{"date":"1396/08/22 15:00","price":257738},{"date":"1396/08/22 15:12","price":257737},{"date":"1396/08/22 15:18","price":257738},{"date":"1396/08/22 15:24","price":257735},{"date":"1396/08/22 15:30","price":257733},{"date":"1396/08/22 15:36","price":257738},{"date":"1396/08/22 16:00","price":257737},{"date":"1396/08/22 16:06","price":257655},{"date":"1396/08/22 16:18","price":257654},{"date":"1396/08/22 16:24","price":257652},{"date":"1396/08/22 16:36","price":257734},{"date":"1396/08/22 16:42","price":257732},{"date":"1396/08/22 16:54","price":257728},{"date":"1396/08/22 17:00","price":257729},{"date":"1396/08/22 17:06","price":257730},{"date":"1396/08/22 17:12","price":257729},{"date":"1396/08/22 17:18","price":257728},{"date":"1396/08/22 17:30","price":257730},{"date":"1396/08/22 17:36","price":257731},{"date":"1396/08/22 17:42","price":257733},{"date":"1396/08/22 17:48","price":257731},{"date":"1396/08/22 17:54","price":257735},{"date":"1396/08/22 18:00","price":257734},{"date":"1396/08/22 18:06","price":257736},{"date":"1396/08/22 18:12","price":257734},{"date":"1396/08/22 18:24","price":257730},{"date":"1396/08/22 18:30","price":257732},{"date":"1396/08/22 18:36","price":257730},{"date":"1396/08/22 18:42","price":257732},{"date":"1396/08/22 18:48","price":257733},{"date":"1396/08/22 18:54","price":257731},{"date":"1396/08/22 19:06","price":257732},{"date":"1396/08/22 19:12","price":257739},{"date":"1396/08/22 19:18","price":257736},{"date":"1396/08/22 19:24","price":257737},{"date":"1396/08/22 19:42","price":257739},{"date":"1396/08/22 20:00","price":257736},{"date":"1396/08/22 20:06","price":257737},{"date":"1396/08/22 20:12","price":257738},{"date":"1396/08/22 20:18","price":257737},{"date":"1396/08/22 20:24","price":257736},{"date":"1396/08/22 20:30","price":257737},{"date":"1396/08/22 20:36","price":257734},{"date":"1396/08/22 20:54","price":257735},{"date":"1396/08/22 21:00","price":257736},{"date":"1396/08/22 21:06","price":257737},{"date":"1396/08/22 21:12","price":257738},{"date":"1396/08/22 21:18","price":257737},{"date":"1396/08/22 21:24","price":257738},{"date":"1396/08/22 21:30","price":257739}
بروزرسانی در تاریخ 03 شهریور 1398