پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1301944
بیشترین: 
1311948
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1311941
زمان: 
8/22 21:30
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی  امروز 22 آبان 1396
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی در تاریخ 22 آبان 1396 , 1311941 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/22 10:06","price":1301944},{"date":"1396/08/22 10:12","price":1302796},{"date":"1396/08/22 10:18","price":1302795},{"date":"1396/08/22 10:30","price":1302340},{"date":"1396/08/22 10:36","price":1302335},{"date":"1396/08/22 10:42","price":1302878},{"date":"1396/08/22 10:48","price":1302866},{"date":"1396/08/22 11:06","price":1302885},{"date":"1396/08/22 11:12","price":1302879},{"date":"1396/08/22 11:18","price":1302891},{"date":"1396/08/22 11:24","price":1302877},{"date":"1396/08/22 11:30","price":1303549},{"date":"1396/08/22 11:36","price":1303544},{"date":"1396/08/22 11:42","price":1304226},{"date":"1396/08/22 11:48","price":1306498},{"date":"1396/08/22 11:54","price":1306670},{"date":"1396/08/22 12:00","price":1306906},{"date":"1396/08/22 12:06","price":1307362},{"date":"1396/08/22 12:12","price":1307826},{"date":"1396/08/22 12:18","price":1307848},{"date":"1396/08/22 12:24","price":1307857},{"date":"1396/08/22 12:30","price":1308043},{"date":"1396/08/22 12:42","price":1308037},{"date":"1396/08/22 12:48","price":1308268},{"date":"1396/08/22 13:00","price":1309900},{"date":"1396/08/22 13:06","price":1309915},{"date":"1396/08/22 13:12","price":1309706},{"date":"1396/08/22 13:24","price":1309715},{"date":"1396/08/22 13:30","price":1309701},{"date":"1396/08/22 13:36","price":1310687},{"date":"1396/08/22 13:42","price":1310695},{"date":"1396/08/22 13:48","price":1310706},{"date":"1396/08/22 13:54","price":1310920},{"date":"1396/08/22 14:06","price":1310939},{"date":"1396/08/22 14:12","price":1310949},{"date":"1396/08/22 14:18","price":1310498},{"date":"1396/08/22 14:24","price":1310504},{"date":"1396/08/22 14:30","price":1310503},{"date":"1396/08/22 14:36","price":1310516},{"date":"1396/08/22 14:48","price":1310513},{"date":"1396/08/22 14:54","price":1310516},{"date":"1396/08/22 15:00","price":1310797},{"date":"1396/08/22 15:12","price":1310793},{"date":"1396/08/22 15:18","price":1310798},{"date":"1396/08/22 15:24","price":1310774},{"date":"1396/08/22 15:30","price":1310758},{"date":"1396/08/22 15:36","price":1310804},{"date":"1396/08/22 15:42","price":1310797},{"date":"1396/08/22 15:54","price":1310799},{"date":"1396/08/22 16:00","price":1310787},{"date":"1396/08/22 16:06","price":1311214},{"date":"1396/08/22 16:12","price":1311211},{"date":"1396/08/22 16:18","price":1311200},{"date":"1396/08/22 16:24","price":1311636},{"date":"1396/08/22 16:30","price":1311640},{"date":"1396/08/22 16:36","price":1311899},{"date":"1396/08/22 16:42","price":1311885},{"date":"1396/08/22 16:48","price":1311882},{"date":"1396/08/22 16:54","price":1311850},{"date":"1396/08/22 17:00","price":1311853},{"date":"1396/08/22 17:06","price":1311866},{"date":"1396/08/22 17:12","price":1311859},{"date":"1396/08/22 17:18","price":1311847},{"date":"1396/08/22 17:24","price":1311849},{"date":"1396/08/22 17:30","price":1311868},{"date":"1396/08/22 17:36","price":1311870},{"date":"1396/08/22 17:42","price":1311889},{"date":"1396/08/22 17:48","price":1311873},{"date":"1396/08/22 17:54","price":1311913},{"date":"1396/08/22 18:00","price":1311902},{"date":"1396/08/22 18:06","price":1311916},{"date":"1396/08/22 18:12","price":1311898},{"date":"1396/08/22 18:18","price":1311904},{"date":"1396/08/22 18:24","price":1311869},{"date":"1396/08/22 18:30","price":1311886},{"date":"1396/08/22 18:36","price":1311865},{"date":"1396/08/22 18:42","price":1311882},{"date":"1396/08/22 18:48","price":1311893},{"date":"1396/08/22 18:54","price":1311878},{"date":"1396/08/22 19:00","price":1311876},{"date":"1396/08/22 19:06","price":1311880},{"date":"1396/08/22 19:12","price":1311941},{"date":"1396/08/22 19:18","price":1311915},{"date":"1396/08/22 19:24","price":1311931},{"date":"1396/08/22 19:30","price":1311926},{"date":"1396/08/22 19:42","price":1311948},{"date":"1396/08/22 19:48","price":1311944},{"date":"1396/08/22 20:00","price":1311914},{"date":"1396/08/22 20:06","price":1311929},{"date":"1396/08/22 20:12","price":1311934},{"date":"1396/08/22 20:18","price":1311931},{"date":"1396/08/22 20:24","price":1311915},{"date":"1396/08/22 20:30","price":1311927},{"date":"1396/08/22 20:36","price":1311900},{"date":"1396/08/22 20:42","price":1311902},{"date":"1396/08/22 20:54","price":1311906},{"date":"1396/08/22 21:00","price":1311920},{"date":"1396/08/22 21:06","price":1311931},{"date":"1396/08/22 21:12","price":1311940},{"date":"1396/08/22 21:18","price":1311929},{"date":"1396/08/22 21:24","price":1311937},{"date":"1396/08/22 21:30","price":1311941}
بروزرسانی در تاریخ 26 مرداد 1398