پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
167730
بیشترین: 
168807
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
168130
زمان: 
8/22 21:30
قیمت گرم طلا ۲۴ امروز 22 آبان 1396
قیمت گرم طلا ۲۴در تاریخ 22 آبان 1396 , 168130 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/22 10:05","price":167730},{"date":"1396/08/22 11:20","price":167945},{"date":"1396/08/22 11:25","price":168068},{"date":"1396/08/22 11:30","price":168099},{"date":"1396/08/22 11:40","price":168284},{"date":"1396/08/22 11:45","price":168130},{"date":"1396/08/22 11:50","price":168068},{"date":"1396/08/22 11:55","price":168191},{"date":"1396/08/22 12:00","price":168130},{"date":"1396/08/22 12:05","price":168284},{"date":"1396/08/22 12:10","price":168314},{"date":"1396/08/22 12:15","price":168345},{"date":"1396/08/22 12:20","price":168376},{"date":"1396/08/22 12:30","price":168314},{"date":"1396/08/22 12:40","price":168468},{"date":"1396/08/22 12:45","price":168561},{"date":"1396/08/22 12:50","price":168407},{"date":"1396/08/22 12:55","price":168345},{"date":"1396/08/22 13:00","price":168284},{"date":"1396/08/22 13:05","price":168345},{"date":"1396/08/22 13:15","price":168407},{"date":"1396/08/22 13:20","price":168468},{"date":"1396/08/22 13:25","price":168376},{"date":"1396/08/22 13:30","price":168345},{"date":"1396/08/22 13:35","price":168376},{"date":"1396/08/22 13:40","price":168407},{"date":"1396/08/22 13:45","price":168253},{"date":"1396/08/22 13:50","price":168345},{"date":"1396/08/22 14:00","price":168376},{"date":"1396/08/22 14:05","price":168438},{"date":"1396/08/22 14:10","price":168468},{"date":"1396/08/22 14:20","price":168653},{"date":"1396/08/22 14:30","price":168807},{"date":"1396/08/22 14:40","price":168653},{"date":"1396/08/22 14:45","price":168591},{"date":"1396/08/22 14:50","price":168653},{"date":"1396/08/22 15:00","price":168530},{"date":"1396/08/22 15:05","price":168561},{"date":"1396/08/22 15:10","price":168622},{"date":"1396/08/22 15:15","price":168591},{"date":"1396/08/22 15:20","price":168468},{"date":"1396/08/22 15:25","price":168407},{"date":"1396/08/22 15:30","price":168468},{"date":"1396/08/22 15:35","price":168438},{"date":"1396/08/22 15:40","price":168407},{"date":"1396/08/22 15:45","price":168438},{"date":"1396/08/22 15:50","price":168314},{"date":"1396/08/22 15:55","price":168376},{"date":"1396/08/22 16:05","price":168561},{"date":"1396/08/22 16:15","price":168653},{"date":"1396/08/22 16:25","price":168591},{"date":"1396/08/22 16:45","price":168468},{"date":"1396/08/22 16:50","price":168314},{"date":"1396/08/22 16:55","price":168253},{"date":"1396/08/22 17:05","price":168438},{"date":"1396/08/22 17:10","price":168499},{"date":"1396/08/22 17:15","price":168407},{"date":"1396/08/22 17:20","price":168499},{"date":"1396/08/22 17:25","price":168468},{"date":"1396/08/22 17:35","price":168561},{"date":"1396/08/22 17:40","price":168530},{"date":"1396/08/22 17:45","price":168591},{"date":"1396/08/22 17:50","price":168561},{"date":"1396/08/22 18:00","price":168653},{"date":"1396/08/22 18:10","price":168622},{"date":"1396/08/22 18:20","price":168561},{"date":"1396/08/22 18:50","price":168468},{"date":"1396/08/22 18:55","price":168284},{"date":"1396/08/22 19:05","price":168345},{"date":"1396/08/22 19:10","price":168253},{"date":"1396/08/22 19:15","price":168284},{"date":"1396/08/22 19:25","price":168253},{"date":"1396/08/22 19:30","price":168222},{"date":"1396/08/22 19:35","price":168130},{"date":"1396/08/22 19:40","price":168222},{"date":"1396/08/22 19:45","price":168130},{"date":"1396/08/22 19:50","price":168191},{"date":"1396/08/22 19:55","price":168130},{"date":"1396/08/22 20:00","price":168068},{"date":"1396/08/22 20:10","price":168037},{"date":"1396/08/22 20:15","price":167945},{"date":"1396/08/22 20:20","price":168037},{"date":"1396/08/22 20:25","price":167976},{"date":"1396/08/22 20:30","price":167914},{"date":"1396/08/22 20:35","price":167976},{"date":"1396/08/22 20:40","price":168007},{"date":"1396/08/22 20:55","price":168037},{"date":"1396/08/22 21:00","price":168068},{"date":"1396/08/22 21:05","price":168130},{"date":"1396/08/22 21:10","price":168068},{"date":"1396/08/22 21:25","price":168099},{"date":"1396/08/22 21:30","price":168130}
بروزرسانی در تاریخ 31 مرداد 1398