کمترین: 
87832.5
بیشترین: 
87860.1
قیمت تقلبی: 
87832.5
زمان: 
8/22 12:50
قیمت شاخص بورس امروز 22 آبان 1396
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 22 آبان 1396 , 87832.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/22 09:50","price":87856.4},{"date":"1396/08/22 10:00","price":87860.1},{"date":"1396/08/22 12:50","price":87832.5}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398