کمترین: 
2589.4
بیشترین: 
2589.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2589.4
زمان: 
8/22 09:10
قیمت دلار سنگاپور امروز 22 آبان 1396
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 22 آبان 1396 , 2589.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/22 09:10","price":2589.4}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398