کمترین: 
939.8
بیشترین: 
939.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
939.8
زمان: 
8/22 09:10
قیمت ریال عربستان امروز 22 آبان 1396
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 22 آبان 1396 , 939.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/22 09:10","price":939.8}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398