کمترین: 
421.3
بیشترین: 
421.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
421.3
زمان: 
8/22 09:10
قیمت کرون سوئد امروز 22 آبان 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 22 آبان 1396 , 421.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/22 09:10","price":421.3}
بروزرسانی در تاریخ 23 مهر 1398