کمترین: 
3536.7
بیشترین: 
3536.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3536.7
زمان: 
8/22 09:10
قیمت فرانک سوئیس امروز 22 آبان 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 22 آبان 1396 , 3536.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/22 09:10","price":3536.7}
بروزرسانی در تاریخ 04 اسفند 1398