کمترین: 
2777.8
بیشترین: 
2777.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2777.8
زمان: 
8/22 09:10
قیمت دلار کانادا امروز 22 آبان 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 22 آبان 1396 , 2777.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/22 09:10","price":2777.8}
بروزرسانی در تاریخ 25 مهر 1398