کمترین: 
912.7
بیشترین: 
912.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
912.7
زمان: 
8/22 09:10
قیمت لیر ترکیه امروز 22 آبان 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 22 آبان 1396 , 912.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/22 09:10","price":912.7}
بروزرسانی در تاریخ 25 مهر 1398