کمترین: 
4107.5
بیشترین: 
4107.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4107.5
زمان: 
8/22 09:10
قیمت یورو امروز 22 آبان 1396
قیمت یورودر تاریخ 22 آبان 1396 , 4107.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/22 09:10","price":4107.5}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398