پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
3.138
بیشترین: 
3.213
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3.138
زمان: 
8/22 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 22 آبان 1396
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 22 آبان 1396 , 3.138 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/22 03:08","price":3.199},{"date":"1396/08/22 03:32","price":3.188},{"date":"1396/08/22 04:08","price":3.184},{"date":"1396/08/22 04:32","price":3.175},{"date":"1396/08/22 05:08","price":3.179},{"date":"1396/08/22 05:32","price":3.17},{"date":"1396/08/22 06:00","price":3.163},{"date":"1396/08/22 06:32","price":3.168},{"date":"1396/08/22 07:32","price":3.167},{"date":"1396/08/22 09:32","price":3.17},{"date":"1396/08/22 10:00","price":3.167},{"date":"1396/08/22 10:32","price":3.168},{"date":"1396/08/22 11:00","price":3.172},{"date":"1396/08/22 11:32","price":3.168},{"date":"1396/08/22 12:00","price":3.165},{"date":"1396/08/22 13:00","price":3.164},{"date":"1396/08/22 13:32","price":3.149},{"date":"1396/08/22 14:08","price":3.151},{"date":"1396/08/22 14:32","price":3.157},{"date":"1396/08/22 15:00","price":3.155},{"date":"1396/08/22 15:32","price":3.165},{"date":"1396/08/22 16:08","price":3.172},{"date":"1396/08/22 16:32","price":3.168},{"date":"1396/08/22 17:08","price":3.156},{"date":"1396/08/22 17:32","price":3.159},{"date":"1396/08/22 18:08","price":3.172},{"date":"1396/08/22 19:00","price":3.213},{"date":"1396/08/22 19:32","price":3.201},{"date":"1396/08/22 20:00","price":3.213},{"date":"1396/08/22 20:32","price":3.197},{"date":"1396/08/22 21:08","price":3.211},{"date":"1396/08/22 21:32","price":3.213},{"date":"1396/08/22 22:00","price":3.191},{"date":"1396/08/22 22:32","price":3.187},{"date":"1396/08/22 23:00","price":3.171},{"date":"1396/08/22 23:32","price":3.138}
بروزرسانی در تاریخ 29 مرداد 1398