پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1.7913
بیشترین: 
1.829
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.7913
زمان: 
8/22 23:32
قیمت بنزین امروز 22 آبان 1396
قیمت بنزیندر تاریخ 22 آبان 1396 , 1.7913 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/22 03:08","price":1.8282},{"date":"1396/08/22 03:32","price":1.829},{"date":"1396/08/22 04:08","price":1.8266},{"date":"1396/08/22 04:32","price":1.8253},{"date":"1396/08/22 05:08","price":1.8261},{"date":"1396/08/22 05:32","price":1.8241},{"date":"1396/08/22 06:00","price":1.8217},{"date":"1396/08/22 06:32","price":1.8235},{"date":"1396/08/22 07:08","price":1.821},{"date":"1396/08/22 07:32","price":1.8216},{"date":"1396/08/22 09:32","price":1.8236},{"date":"1396/08/22 10:00","price":1.8235},{"date":"1396/08/22 10:32","price":1.8233},{"date":"1396/08/22 11:00","price":1.8242},{"date":"1396/08/22 11:32","price":1.8235},{"date":"1396/08/22 12:00","price":1.8203},{"date":"1396/08/22 12:32","price":1.8172},{"date":"1396/08/22 13:00","price":1.817},{"date":"1396/08/22 13:32","price":1.8161},{"date":"1396/08/22 14:08","price":1.8126},{"date":"1396/08/22 14:32","price":1.817},{"date":"1396/08/22 15:00","price":1.8165},{"date":"1396/08/22 15:32","price":1.8212},{"date":"1396/08/22 16:08","price":1.823},{"date":"1396/08/22 16:32","price":1.822},{"date":"1396/08/22 17:08","price":1.8238},{"date":"1396/08/22 17:32","price":1.8152},{"date":"1396/08/22 18:08","price":1.8133},{"date":"1396/08/22 18:32","price":1.811},{"date":"1396/08/22 19:00","price":1.8074},{"date":"1396/08/22 19:32","price":1.8096},{"date":"1396/08/22 20:00","price":1.8044},{"date":"1396/08/22 20:32","price":1.792},{"date":"1396/08/22 21:08","price":1.7968},{"date":"1396/08/22 21:32","price":1.799},{"date":"1396/08/22 22:00","price":1.7947},{"date":"1396/08/22 22:32","price":1.7934},{"date":"1396/08/22 23:00","price":1.7948},{"date":"1396/08/22 23:32","price":1.7913}
بروزرسانی در تاریخ 27 مرداد 1398