پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1.9276
بیشترین: 
1.9413
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.9334
زمان: 
8/22 23:32
قیمت نفت کوره امروز 22 آبان 1396
قیمت نفت کورهدر تاریخ 22 آبان 1396 , 1.9334 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/22 03:08","price":1.9413},{"date":"1396/08/22 03:32","price":1.9394},{"date":"1396/08/22 04:08","price":1.9391},{"date":"1396/08/22 04:32","price":1.9386},{"date":"1396/08/22 05:08","price":1.9396},{"date":"1396/08/22 05:32","price":1.9384},{"date":"1396/08/22 06:00","price":1.9373},{"date":"1396/08/22 06:32","price":1.9375},{"date":"1396/08/22 07:08","price":1.9368},{"date":"1396/08/22 07:32","price":1.9382},{"date":"1396/08/22 09:32","price":1.9379},{"date":"1396/08/22 10:00","price":1.9369},{"date":"1396/08/22 10:32","price":1.9381},{"date":"1396/08/22 11:32","price":1.9367},{"date":"1396/08/22 12:00","price":1.9318},{"date":"1396/08/22 12:32","price":1.9321},{"date":"1396/08/22 13:00","price":1.9335},{"date":"1396/08/22 13:32","price":1.9314},{"date":"1396/08/22 14:08","price":1.9276},{"date":"1396/08/22 14:32","price":1.9327},{"date":"1396/08/22 15:00","price":1.9338},{"date":"1396/08/22 15:32","price":1.9395},{"date":"1396/08/22 16:08","price":1.9396},{"date":"1396/08/22 16:32","price":1.938},{"date":"1396/08/22 17:08","price":1.9407},{"date":"1396/08/22 17:32","price":1.9379},{"date":"1396/08/22 18:08","price":1.9365},{"date":"1396/08/22 18:32","price":1.9352},{"date":"1396/08/22 19:00","price":1.9377},{"date":"1396/08/22 19:32","price":1.9393},{"date":"1396/08/22 20:00","price":1.9343},{"date":"1396/08/22 20:32","price":1.929},{"date":"1396/08/22 21:08","price":1.9349},{"date":"1396/08/22 21:32","price":1.9366},{"date":"1396/08/22 22:00","price":1.9338},{"date":"1396/08/22 22:32","price":1.9354},{"date":"1396/08/22 23:00","price":1.9349},{"date":"1396/08/22 23:32","price":1.9334}
بروزرسانی در تاریخ 28 مرداد 1398