پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
56.59
بیشترین: 
56.94
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
56.74
زمان: 
8/22 23:32
قیمت نفت سبک امروز 22 آبان 1396
قیمت نفت سبکدر تاریخ 22 آبان 1396 , 56.74 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/22 03:08","price":56.92},{"date":"1396/08/22 03:32","price":56.91},{"date":"1396/08/22 04:08","price":56.87},{"date":"1396/08/22 05:32","price":56.84},{"date":"1396/08/22 06:00","price":56.78},{"date":"1396/08/22 06:32","price":56.83},{"date":"1396/08/22 07:08","price":56.8},{"date":"1396/08/22 09:32","price":56.81},{"date":"1396/08/22 10:00","price":56.77},{"date":"1396/08/22 11:00","price":56.8},{"date":"1396/08/22 11:32","price":56.73},{"date":"1396/08/22 12:00","price":56.66},{"date":"1396/08/22 12:32","price":56.69},{"date":"1396/08/22 13:00","price":56.7},{"date":"1396/08/22 14:08","price":56.59},{"date":"1396/08/22 14:32","price":56.73},{"date":"1396/08/22 15:00","price":56.74},{"date":"1396/08/22 15:32","price":56.86},{"date":"1396/08/22 16:08","price":56.8},{"date":"1396/08/22 16:32","price":56.83},{"date":"1396/08/22 17:08","price":56.89},{"date":"1396/08/22 17:32","price":56.86},{"date":"1396/08/22 18:08","price":56.91},{"date":"1396/08/22 18:32","price":56.87},{"date":"1396/08/22 19:00","price":56.88},{"date":"1396/08/22 19:32","price":56.94},{"date":"1396/08/22 20:00","price":56.88},{"date":"1396/08/22 20:32","price":56.66},{"date":"1396/08/22 21:08","price":56.73},{"date":"1396/08/22 21:32","price":56.87},{"date":"1396/08/22 22:00","price":56.73},{"date":"1396/08/22 22:32","price":56.74},{"date":"1396/08/22 23:00","price":56.84},{"date":"1396/08/22 23:32","price":56.74}
بروزرسانی در تاریخ 30 مرداد 1398