پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1274.74
بیشترین: 
1279.88
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1278.16
زمان: 
8/22 23:55
قیمت اونس طلا امروز 22 آبان 1396
قیمت اونس طلادر تاریخ 22 آبان 1396 , 1278.16 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/22 02:40","price":1275.02},{"date":"1396/08/22 02:45","price":1274.74},{"date":"1396/08/22 02:50","price":1275.16},{"date":"1396/08/22 03:00","price":1275.52},{"date":"1396/08/22 03:05","price":1275.61},{"date":"1396/08/22 03:10","price":1275.59},{"date":"1396/08/22 03:15","price":1275.72},{"date":"1396/08/22 03:20","price":1275.48},{"date":"1396/08/22 03:25","price":1275.39},{"date":"1396/08/22 03:30","price":1275.37},{"date":"1396/08/22 03:35","price":1275.30},{"date":"1396/08/22 03:40","price":1275.78},{"date":"1396/08/22 03:45","price":1275.31},{"date":"1396/08/22 03:50","price":1275.51},{"date":"1396/08/22 04:05","price":1275.89},{"date":"1396/08/22 04:10","price":1276.11},{"date":"1396/08/22 04:15","price":1275.80},{"date":"1396/08/22 04:25","price":1275.52},{"date":"1396/08/22 04:30","price":1275.80},{"date":"1396/08/22 04:45","price":1276.42},{"date":"1396/08/22 04:50","price":1276.61},{"date":"1396/08/22 04:55","price":1276.33},{"date":"1396/08/22 05:05","price":1276.50},{"date":"1396/08/22 05:15","price":1276.04},{"date":"1396/08/22 05:20","price":1276.23},{"date":"1396/08/22 05:30","price":1276.62},{"date":"1396/08/22 05:35","price":1276.31},{"date":"1396/08/22 05:40","price":1276.18},{"date":"1396/08/22 05:45","price":1276.29},{"date":"1396/08/22 05:50","price":1276.34},{"date":"1396/08/22 06:00","price":1276.44},{"date":"1396/08/22 06:10","price":1276.69},{"date":"1396/08/22 06:15","price":1276.41},{"date":"1396/08/22 06:20","price":1276.48},{"date":"1396/08/22 06:25","price":1276.31},{"date":"1396/08/22 06:30","price":1276.44},{"date":"1396/08/22 06:35","price":1276.46},{"date":"1396/08/22 06:40","price":1276.35},{"date":"1396/08/22 06:45","price":1276.24},{"date":"1396/08/22 06:50","price":1276.32},{"date":"1396/08/22 06:55","price":1276.13},{"date":"1396/08/22 07:00","price":1276.06},{"date":"1396/08/22 07:05","price":1275.98},{"date":"1396/08/22 07:10","price":1276.12},{"date":"1396/08/22 07:15","price":1276.03},{"date":"1396/08/22 07:20","price":1275.84},{"date":"1396/08/22 07:25","price":1276.06},{"date":"1396/08/22 07:30","price":1276.01},{"date":"1396/08/22 07:40","price":1275.74},{"date":"1396/08/22 07:45","price":1275.73},{"date":"1396/08/22 07:55","price":1275.88},{"date":"1396/08/22 08:05","price":1275.87},{"date":"1396/08/22 08:10","price":1275.79},{"date":"1396/08/22 08:25","price":1275.80},{"date":"1396/08/22 08:40","price":1276.25},{"date":"1396/08/22 08:45","price":1276.56},{"date":"1396/08/22 09:00","price":1276.45},{"date":"1396/08/22 09:05","price":1276.67},{"date":"1396/08/22 09:10","price":1276.95},{"date":"1396/08/22 09:20","price":1277.07},{"date":"1396/08/22 09:30","price":1277.09},{"date":"1396/08/22 09:40","price":1277.30},{"date":"1396/08/22 09:45","price":1277.43},{"date":"1396/08/22 09:55","price":1277.13},{"date":"1396/08/22 10:00","price":1277.33},{"date":"1396/08/22 10:05","price":1277.06},{"date":"1396/08/22 10:15","price":1277.01},{"date":"1396/08/22 10:20","price":1277.05},{"date":"1396/08/22 10:25","price":1276.97},{"date":"1396/08/22 10:35","price":1276.93},{"date":"1396/08/22 10:40","price":1276.94},{"date":"1396/08/22 10:45","price":1276.82},{"date":"1396/08/22 10:50","price":1276.69},{"date":"1396/08/22 10:55","price":1277.09},{"date":"1396/08/22 11:00","price":1277.14},{"date":"1396/08/22 11:05","price":1277.21},{"date":"1396/08/22 11:10","price":1277.07},{"date":"1396/08/22 11:15","price":1276.79},{"date":"1396/08/22 11:20","price":1277.02},{"date":"1396/08/22 11:25","price":1276.77},{"date":"1396/08/22 11:30","price":1276.87},{"date":"1396/08/22 11:40","price":1276.77},{"date":"1396/08/22 11:45","price":1276.39},{"date":"1396/08/22 11:50","price":1276.54},{"date":"1396/08/22 12:00","price":1276.57},{"date":"1396/08/22 12:05","price":1276.84},{"date":"1396/08/22 12:10","price":1277.35},{"date":"1396/08/22 12:15","price":1277.49},{"date":"1396/08/22 12:20","price":1277.33},{"date":"1396/08/22 12:25","price":1277.60},{"date":"1396/08/22 12:30","price":1277.22},{"date":"1396/08/22 12:35","price":1277.51},{"date":"1396/08/22 12:40","price":1277.48},{"date":"1396/08/22 12:45","price":1277.49},{"date":"1396/08/22 12:50","price":1277.37},{"date":"1396/08/22 12:55","price":1277.58},{"date":"1396/08/22 13:00","price":1277.89},{"date":"1396/08/22 13:05","price":1278.37},{"date":"1396/08/22 13:15","price":1278.48},{"date":"1396/08/22 13:20","price":1278.42},{"date":"1396/08/22 13:25","price":1278.15},{"date":"1396/08/22 13:30","price":1277.76},{"date":"1396/08/22 13:35","price":1278.06},{"date":"1396/08/22 13:40","price":1278.26},{"date":"1396/08/22 13:45","price":1277.79},{"date":"1396/08/22 13:50","price":1277.92},{"date":"1396/08/22 14:00","price":1278.25},{"date":"1396/08/22 14:05","price":1278.58},{"date":"1396/08/22 14:10","price":1278.41},{"date":"1396/08/22 14:20","price":1278.71},{"date":"1396/08/22 14:30","price":1278.99},{"date":"1396/08/22 14:35","price":1279.37},{"date":"1396/08/22 14:40","price":1278.90},{"date":"1396/08/22 14:45","price":1278.92},{"date":"1396/08/22 14:50","price":1279.59},{"date":"1396/08/22 14:55","price":1279.18},{"date":"1396/08/22 15:00","price":1279.15},{"date":"1396/08/22 15:05","price":1279.19},{"date":"1396/08/22 15:10","price":1279.01},{"date":"1396/08/22 15:15","price":1278.55},{"date":"1396/08/22 15:20","price":1278.36},{"date":"1396/08/22 15:25","price":1278.82},{"date":"1396/08/22 15:30","price":1279.18},{"date":"1396/08/22 15:35","price":1279.11},{"date":"1396/08/22 15:40","price":1279.10},{"date":"1396/08/22 15:45","price":1279.33},{"date":"1396/08/22 15:50","price":1279.09},{"date":"1396/08/22 15:55","price":1278.99},{"date":"1396/08/22 16:05","price":1279.40},{"date":"1396/08/22 16:10","price":1278.84},{"date":"1396/08/22 16:15","price":1278.64},{"date":"1396/08/22 16:25","price":1278.73},{"date":"1396/08/22 16:30","price":1278.27},{"date":"1396/08/22 16:35","price":1278.24},{"date":"1396/08/22 16:40","price":1277.99},{"date":"1396/08/22 16:45","price":1276.97},{"date":"1396/08/22 16:50","price":1277.50},{"date":"1396/08/22 16:55","price":1277.92},{"date":"1396/08/22 17:05","price":1277.80},{"date":"1396/08/22 17:10","price":1277.31},{"date":"1396/08/22 17:15","price":1277.37},{"date":"1396/08/22 17:20","price":1277.66},{"date":"1396/08/22 17:25","price":1277.55},{"date":"1396/08/22 17:30","price":1277.61},{"date":"1396/08/22 17:35","price":1278.43},{"date":"1396/08/22 17:40","price":1278.45},{"date":"1396/08/22 17:45","price":1278.72},{"date":"1396/08/22 17:50","price":1278.52},{"date":"1396/08/22 18:00","price":1278.84},{"date":"1396/08/22 18:10","price":1278.41},{"date":"1396/08/22 18:15","price":1278.01},{"date":"1396/08/22 18:20","price":1278.02},{"date":"1396/08/22 18:25","price":1278.04},{"date":"1396/08/22 18:35","price":1278.12},{"date":"1396/08/22 18:40","price":1278.17},{"date":"1396/08/22 18:45","price":1277.94},{"date":"1396/08/22 18:50","price":1277.76},{"date":"1396/08/22 18:55","price":1277.93},{"date":"1396/08/22 19:00","price":1277.97},{"date":"1396/08/22 19:05","price":1279.07},{"date":"1396/08/22 19:10","price":1278.80},{"date":"1396/08/22 19:15","price":1278.95},{"date":"1396/08/22 19:25","price":1279.03},{"date":"1396/08/22 19:30","price":1279.07},{"date":"1396/08/22 19:35","price":1279.61},{"date":"1396/08/22 19:40","price":1279.44},{"date":"1396/08/22 19:45","price":1279.15},{"date":"1396/08/22 19:50","price":1279.20},{"date":"1396/08/22 19:55","price":1278.82},{"date":"1396/08/22 20:00","price":1279.14},{"date":"1396/08/22 20:05","price":1279.36},{"date":"1396/08/22 20:10","price":1278.81},{"date":"1396/08/22 20:15","price":1278.85},{"date":"1396/08/22 20:20","price":1279.03},{"date":"1396/08/22 20:25","price":1278.83},{"date":"1396/08/22 20:30","price":1278.52},{"date":"1396/08/22 20:35","price":1278.48},{"date":"1396/08/22 20:40","price":1278.42},{"date":"1396/08/22 20:45","price":1278.58},{"date":"1396/08/22 20:50","price":1278.95},{"date":"1396/08/22 20:55","price":1279.07},{"date":"1396/08/22 21:00","price":1279.17},{"date":"1396/08/22 21:05","price":1279.36},{"date":"1396/08/22 21:10","price":1279.06},{"date":"1396/08/22 21:15","price":1279.24},{"date":"1396/08/22 21:20","price":1279.35},{"date":"1396/08/22 21:25","price":1279.49},{"date":"1396/08/22 21:30","price":1279.18},{"date":"1396/08/22 21:35","price":1279.29},{"date":"1396/08/22 21:40","price":1279.88},{"date":"1396/08/22 21:45","price":1279.45},{"date":"1396/08/22 21:50","price":1279.35},{"date":"1396/08/22 21:55","price":1278.87},{"date":"1396/08/22 22:05","price":1278.88},{"date":"1396/08/22 22:10","price":1279.37},{"date":"1396/08/22 22:15","price":1279.15},{"date":"1396/08/22 22:20","price":1279.35},{"date":"1396/08/22 22:25","price":1279.23},{"date":"1396/08/22 22:30","price":1279.08},{"date":"1396/08/22 22:35","price":1279.50},{"date":"1396/08/22 22:40","price":1279.30},{"date":"1396/08/22 22:50","price":1279.41},{"date":"1396/08/22 22:55","price":1279.22},{"date":"1396/08/22 23:00","price":1279.13},{"date":"1396/08/22 23:05","price":1279.05},{"date":"1396/08/22 23:10","price":1279.29},{"date":"1396/08/22 23:20","price":1279.21},{"date":"1396/08/22 23:25","price":1279.20},{"date":"1396/08/22 23:30","price":1279.11},{"date":"1396/08/22 23:35","price":1278.90},{"date":"1396/08/22 23:40","price":1278.48},{"date":"1396/08/22 23:45","price":1278.40},{"date":"1396/08/22 23:50","price":1278.11},{"date":"1396/08/22 23:55","price":1278.16}
بروزرسانی در تاریخ 27 مرداد 1398