کمترین: 
3015
بیشترین: 
3015
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3015
زمان: 
8/21 15:20
قیمت دلار سنگاپور امروز 21 آبان 1396
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 21 آبان 1396 , 3015 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/21 15:20","price":3015}
بروزرسانی در تاریخ 25 مهر 1398