کمترین: 
1085
بیشترین: 
1085
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1085
زمان: 
8/21 15:20
قیمت ریال عربستان امروز 21 آبان 1396
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 21 آبان 1396 , 1085 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/21 15:20","price":1085}
بروزرسانی در تاریخ 25 مهر 1398