کمترین: 
1300000
بیشترین: 
1301000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1301000
زمان: 
8/21 14:36
قیمت سکه بهار آزادی امروز 21 آبان 1396
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 21 آبان 1396 , 1301000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/21 12:18","price":1300000},{"date":"1396/08/21 14:36","price":1301000}
بروزرسانی در تاریخ 25 مهر 1398