کمترین: 
683000
بیشترین: 
684000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
684000
زمان: 
8/21 12:24
قیمت نیم سکه امروز 21 آبان 1396
قیمت نیم سکهدر تاریخ 21 آبان 1396 , 684000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/21 11:48","price":683000},{"date":"1396/08/21 12:24","price":684000}
بروزرسانی در تاریخ 18 خرداد 1399