کمترین: 
3208
بیشترین: 
3212
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3211
زمان: 
8/21 14:50
قیمت دلار استرالیا امروز 21 آبان 1396
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 21 آبان 1396 , 3211 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/21 11:40","price":3208},{"date":"1396/08/21 12:50","price":3212},{"date":"1396/08/21 14:50","price":3211}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398