پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
544587
بیشترین: 
545919
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
545919
زمان: 
8/21 16:50
قیمت مثقال / عیار جهانی امروز 21 آبان 1396
قیمت مثقال / عیار جهانیدر تاریخ 21 آبان 1396 , 545919 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/21 11:25","price":544587},{"date":"1396/08/21 11:30","price":544920},{"date":"1396/08/21 11:35","price":545186},{"date":"1396/08/21 11:40","price":545253},{"date":"1396/08/21 11:45","price":545386},{"date":"1396/08/21 11:50","price":545186},{"date":"1396/08/21 12:00","price":545253},{"date":"1396/08/21 12:05","price":545186},{"date":"1396/08/21 12:10","price":545120},{"date":"1396/08/21 12:20","price":545253},{"date":"1396/08/21 12:25","price":545386},{"date":"1396/08/21 13:00","price":545520},{"date":"1396/08/21 13:05","price":545453},{"date":"1396/08/21 13:10","price":545520},{"date":"1396/08/21 13:15","price":545386},{"date":"1396/08/21 13:25","price":545453},{"date":"1396/08/21 13:35","price":545653},{"date":"1396/08/21 13:40","price":545520},{"date":"1396/08/21 13:45","price":545386},{"date":"1396/08/21 13:55","price":545320},{"date":"1396/08/21 14:05","price":545253},{"date":"1396/08/21 14:15","price":545386},{"date":"1396/08/21 14:20","price":545186},{"date":"1396/08/21 14:25","price":545120},{"date":"1396/08/21 14:30","price":545253},{"date":"1396/08/21 14:45","price":545520},{"date":"1396/08/21 14:50","price":545653},{"date":"1396/08/21 14:55","price":545520},{"date":"1396/08/21 15:05","price":545786},{"date":"1396/08/21 15:15","price":545453},{"date":"1396/08/21 15:20","price":545786},{"date":"1396/08/21 15:30","price":545719},{"date":"1396/08/21 15:40","price":545653},{"date":"1396/08/21 15:55","price":545586},{"date":"1396/08/21 16:05","price":545786},{"date":"1396/08/21 16:10","price":545586},{"date":"1396/08/21 16:20","price":545653},{"date":"1396/08/21 16:30","price":545786},{"date":"1396/08/21 16:35","price":545719},{"date":"1396/08/21 16:40","price":545853},{"date":"1396/08/21 16:50","price":545919}
بروزرسانی در تاریخ 01 شهریور 1398