پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
545586
بیشترین: 
547452
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
547385
زمان: 
8/21 19:55
قیمت مثقال / حواله جهانی امروز 21 آبان 1396
قیمت مثقال / حواله جهانیدر تاریخ 21 آبان 1396 , 547385 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/21 11:10","price":545653},{"date":"1396/08/21 11:20","price":545586},{"date":"1396/08/21 11:25","price":545853},{"date":"1396/08/21 11:35","price":546053},{"date":"1396/08/21 11:45","price":545986},{"date":"1396/08/21 11:50","price":546053},{"date":"1396/08/21 11:55","price":546186},{"date":"1396/08/21 12:00","price":546119},{"date":"1396/08/21 12:05","price":545919},{"date":"1396/08/21 12:20","price":545853},{"date":"1396/08/21 12:25","price":545986},{"date":"1396/08/21 12:30","price":546053},{"date":"1396/08/21 12:35","price":545986},{"date":"1396/08/21 12:40","price":545853},{"date":"1396/08/21 12:45","price":545986},{"date":"1396/08/21 12:50","price":546253},{"date":"1396/08/21 12:55","price":546186},{"date":"1396/08/21 13:00","price":546053},{"date":"1396/08/21 13:05","price":546119},{"date":"1396/08/21 13:15","price":546186},{"date":"1396/08/21 13:20","price":546119},{"date":"1396/08/21 13:30","price":545986},{"date":"1396/08/21 13:35","price":546053},{"date":"1396/08/21 13:40","price":546186},{"date":"1396/08/21 13:45","price":546119},{"date":"1396/08/21 13:50","price":546053},{"date":"1396/08/21 13:55","price":546026},{"date":"1396/08/21 14:05","price":546053},{"date":"1396/08/21 14:10","price":545919},{"date":"1396/08/21 14:15","price":545786},{"date":"1396/08/21 14:30","price":545986},{"date":"1396/08/21 14:45","price":545919},{"date":"1396/08/21 14:50","price":546119},{"date":"1396/08/21 14:55","price":546253},{"date":"1396/08/21 15:05","price":546053},{"date":"1396/08/21 15:10","price":546119},{"date":"1396/08/21 15:20","price":545986},{"date":"1396/08/21 15:30","price":545919},{"date":"1396/08/21 15:35","price":545986},{"date":"1396/08/21 15:45","price":545919},{"date":"1396/08/21 15:50","price":545853},{"date":"1396/08/21 15:55","price":545719},{"date":"1396/08/21 16:05","price":545986},{"date":"1396/08/21 16:10","price":545919},{"date":"1396/08/21 16:15","price":546053},{"date":"1396/08/21 16:20","price":545986},{"date":"1396/08/21 16:25","price":546053},{"date":"1396/08/21 16:30","price":546186},{"date":"1396/08/21 16:35","price":546119},{"date":"1396/08/21 16:40","price":546186},{"date":"1396/08/21 16:45","price":546319},{"date":"1396/08/21 16:50","price":546253},{"date":"1396/08/21 16:55","price":546319},{"date":"1396/08/21 17:05","price":546253},{"date":"1396/08/21 17:10","price":546386},{"date":"1396/08/21 17:15","price":546519},{"date":"1396/08/21 17:20","price":546652},{"date":"1396/08/21 17:25","price":546519},{"date":"1396/08/21 17:30","price":546652},{"date":"1396/08/21 17:35","price":546586},{"date":"1396/08/21 17:40","price":546719},{"date":"1396/08/21 17:45","price":546652},{"date":"1396/08/21 18:15","price":546852},{"date":"1396/08/21 18:20","price":546786},{"date":"1396/08/21 18:25","price":546852},{"date":"1396/08/21 18:30","price":546919},{"date":"1396/08/21 18:35","price":546986},{"date":"1396/08/21 18:45","price":547385},{"date":"1396/08/21 18:50","price":547452},{"date":"1396/08/21 18:55","price":547252},{"date":"1396/08/21 19:10","price":547319},{"date":"1396/08/21 19:15","price":547252},{"date":"1396/08/21 19:20","price":547319},{"date":"1396/08/21 19:25","price":547385},{"date":"1396/08/21 19:30","price":547319},{"date":"1396/08/21 19:55","price":547385}
بروزرسانی در تاریخ 29 مرداد 1398