کمترین: 
3285
بیشترین: 
3316
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3315
زمان: 
8/21 15:50
قیمت دلار کانادا امروز 21 آبان 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 21 آبان 1396 , 3315 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/21 10:20","price":3285},{"date":"1396/08/21 11:40","price":3296},{"date":"1396/08/21 11:50","price":3298},{"date":"1396/08/21 12:00","price":3300},{"date":"1396/08/21 12:10","price":3305},{"date":"1396/08/21 12:20","price":3303},{"date":"1396/08/21 14:10","price":3306},{"date":"1396/08/21 14:20","price":3309},{"date":"1396/08/21 14:30","price":3313},{"date":"1396/08/21 14:50","price":3311},{"date":"1396/08/21 15:10","price":3313},{"date":"1396/08/21 15:20","price":3316},{"date":"1396/08/21 15:50","price":3315}
بروزرسانی در تاریخ 01 اسفند 1398