کمترین: 
1293447
بیشترین: 
1300264
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1300263
زمان: 
8/21 20:06
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی  امروز 21 آبان 1396
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی در تاریخ 21 آبان 1396 , 1300263 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/21 10:06","price":1293491},{"date":"1396/08/21 10:24","price":1293492},{"date":"1396/08/21 10:54","price":1293447},{"date":"1396/08/21 11:30","price":1296447},{"date":"1396/08/21 11:36","price":1296538},{"date":"1396/08/21 11:48","price":1296719},{"date":"1396/08/21 12:00","price":1296538},{"date":"1396/08/21 12:06","price":1296674},{"date":"1396/08/21 12:30","price":1297356},{"date":"1396/08/21 12:36","price":1297128},{"date":"1396/08/21 12:40","price":1297582},{"date":"1396/08/21 13:00","price":1298400},{"date":"1396/08/21 13:06","price":1299401},{"date":"1396/08/21 13:42","price":1299492},{"date":"1396/08/21 14:06","price":1300083},{"date":"1396/08/21 14:12","price":1299628},{"date":"1396/08/21 15:24","price":1299764},{"date":"1396/08/21 15:30","price":1299900},{"date":"1396/08/21 17:00","price":1300037},{"date":"1396/08/21 17:18","price":1300264},{"date":"1396/08/21 20:06","price":1300263}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399