پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1347200
بیشترین: 
1375500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1373000
زمان: 
8/21 21:36
قیمت سکه امامی امروز 21 آبان 1396
قیمت سکه امامیدر تاریخ 21 آبان 1396 , 1373000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/21 10:06","price":1348700},{"date":"1396/08/21 10:36","price":1347200},{"date":"1396/08/21 11:00","price":1349200},{"date":"1396/08/21 11:18","price":1350200},{"date":"1396/08/21 11:36","price":1349200},{"date":"1396/08/21 11:42","price":1349700},{"date":"1396/08/21 11:48","price":1350000},{"date":"1396/08/21 11:54","price":1350700},{"date":"1396/08/21 12:00","price":1350500},{"date":"1396/08/21 12:06","price":1350900},{"date":"1396/08/21 12:12","price":1351000},{"date":"1396/08/21 12:18","price":1351700},{"date":"1396/08/21 12:24","price":1352700},{"date":"1396/08/21 12:30","price":1353700},{"date":"1396/08/21 12:36","price":1352700},{"date":"1396/08/21 12:40","price":1353100},{"date":"1396/08/21 12:48","price":1353400},{"date":"1396/08/21 12:54","price":1353700},{"date":"1396/08/21 13:00","price":1353900},{"date":"1396/08/21 13:06","price":1355000},{"date":"1396/08/21 13:12","price":1355200},{"date":"1396/08/21 13:18","price":1356200},{"date":"1396/08/21 13:24","price":1355700},{"date":"1396/08/21 13:30","price":1355600},{"date":"1396/08/21 13:36","price":1355200},{"date":"1396/08/21 13:42","price":1353900},{"date":"1396/08/21 13:48","price":1354700},{"date":"1396/08/21 13:54","price":1354900},{"date":"1396/08/21 14:00","price":1355200},{"date":"1396/08/21 14:06","price":1354700},{"date":"1396/08/21 14:12","price":1355000},{"date":"1396/08/21 14:18","price":1354200},{"date":"1396/08/21 14:30","price":1353700},{"date":"1396/08/21 14:36","price":1353000},{"date":"1396/08/21 14:42","price":1353500},{"date":"1396/08/21 14:54","price":1354000},{"date":"1396/08/21 15:00","price":1354500},{"date":"1396/08/21 15:06","price":1354300},{"date":"1396/08/21 15:12","price":1354800},{"date":"1396/08/21 15:18","price":1354400},{"date":"1396/08/21 15:24","price":1355000},{"date":"1396/08/21 15:30","price":1354500},{"date":"1396/08/21 15:36","price":1355200},{"date":"1396/08/21 15:48","price":1355400},{"date":"1396/08/21 15:54","price":1355500},{"date":"1396/08/21 16:00","price":1355400},{"date":"1396/08/21 16:06","price":1355000},{"date":"1396/08/21 16:24","price":1355200},{"date":"1396/08/21 16:30","price":1356300},{"date":"1396/08/21 16:36","price":1356800},{"date":"1396/08/21 16:42","price":1357500},{"date":"1396/08/21 16:48","price":1358500},{"date":"1396/08/21 16:54","price":1359000},{"date":"1396/08/21 17:12","price":1359800},{"date":"1396/08/21 17:18","price":1360500},{"date":"1396/08/21 17:24","price":1361000},{"date":"1396/08/21 17:30","price":1362000},{"date":"1396/08/21 17:36","price":1363500},{"date":"1396/08/21 17:48","price":1363000},{"date":"1396/08/21 18:06","price":1363500},{"date":"1396/08/21 18:12","price":1364500},{"date":"1396/08/21 18:18","price":1365000},{"date":"1396/08/21 18:24","price":1366000},{"date":"1396/08/21 18:30","price":1368000},{"date":"1396/08/21 18:42","price":1367000},{"date":"1396/08/21 18:48","price":1369000},{"date":"1396/08/21 18:54","price":1368500},{"date":"1396/08/21 19:00","price":1368000},{"date":"1396/08/21 19:06","price":1367500},{"date":"1396/08/21 19:12","price":1368000},{"date":"1396/08/21 19:18","price":1367500},{"date":"1396/08/21 19:30","price":1370000},{"date":"1396/08/21 19:36","price":1370700},{"date":"1396/08/21 19:42","price":1369500},{"date":"1396/08/21 19:48","price":1370000},{"date":"1396/08/21 20:00","price":1369500},{"date":"1396/08/21 20:06","price":1369000},{"date":"1396/08/21 20:12","price":1369500},{"date":"1396/08/21 20:24","price":1369000},{"date":"1396/08/21 20:30","price":1370500},{"date":"1396/08/21 20:36","price":1370000},{"date":"1396/08/21 20:42","price":1370500},{"date":"1396/08/21 20:54","price":1371200},{"date":"1396/08/21 21:00","price":1371000},{"date":"1396/08/21 21:06","price":1371500},{"date":"1396/08/21 21:12","price":1373500},{"date":"1396/08/21 21:18","price":1375500},{"date":"1396/08/21 21:24","price":1374500},{"date":"1396/08/21 21:30","price":1374000},{"date":"1396/08/21 21:36","price":1373000}
بروزرسانی در تاریخ 28 مرداد 1398