پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
165852
بیشترین: 
168007
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
167914
زمان: 
8/21 21:35
قیمت گرم طلا ۲۴ امروز 21 آبان 1396
قیمت گرم طلا ۲۴در تاریخ 21 آبان 1396 , 167914 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/21 10:05","price":165852},{"date":"1396/08/21 11:10","price":165883},{"date":"1396/08/21 11:20","price":165852},{"date":"1396/08/21 11:25","price":165944},{"date":"1396/08/21 11:35","price":165913},{"date":"1396/08/21 11:40","price":165975},{"date":"1396/08/21 11:45","price":165944},{"date":"1396/08/21 11:50","price":165929},{"date":"1396/08/21 11:55","price":165975},{"date":"1396/08/21 12:00","price":165944},{"date":"1396/08/21 12:05","price":165898},{"date":"1396/08/21 12:10","price":165944},{"date":"1396/08/21 12:15","price":165913},{"date":"1396/08/21 12:35","price":165975},{"date":"1396/08/21 12:40","price":165944},{"date":"1396/08/21 12:50","price":165975},{"date":"1396/08/21 12:55","price":166006},{"date":"1396/08/21 13:00","price":165975},{"date":"1396/08/21 13:10","price":166037},{"date":"1396/08/21 13:20","price":166221},{"date":"1396/08/21 13:30","price":166190},{"date":"1396/08/21 13:35","price":166467},{"date":"1396/08/21 13:45","price":166437},{"date":"1396/08/21 14:25","price":166467},{"date":"1396/08/21 14:30","price":166437},{"date":"1396/08/21 14:45","price":166529},{"date":"1396/08/21 14:50","price":166514},{"date":"1396/08/21 14:55","price":166529},{"date":"1396/08/21 15:05","price":166621},{"date":"1396/08/21 15:10","price":166714},{"date":"1396/08/21 15:15","price":166745},{"date":"1396/08/21 15:25","price":166698},{"date":"1396/08/21 15:30","price":166714},{"date":"1396/08/21 15:35","price":166683},{"date":"1396/08/21 15:40","price":166652},{"date":"1396/08/21 16:05","price":166745},{"date":"1396/08/21 16:25","price":166806},{"date":"1396/08/21 16:35","price":166837},{"date":"1396/08/21 16:40","price":166806},{"date":"1396/08/21 16:45","price":166837},{"date":"1396/08/21 16:50","price":166868},{"date":"1396/08/21 17:00","price":166898},{"date":"1396/08/21 17:05","price":166868},{"date":"1396/08/21 17:15","price":166991},{"date":"1396/08/21 17:25","price":166929},{"date":"1396/08/21 17:30","price":167022},{"date":"1396/08/21 17:40","price":167052},{"date":"1396/08/21 17:45","price":167083},{"date":"1396/08/21 17:50","price":167052},{"date":"1396/08/21 18:10","price":167083},{"date":"1396/08/21 18:15","price":167175},{"date":"1396/08/21 18:20","price":167237},{"date":"1396/08/21 18:25","price":167391},{"date":"1396/08/21 18:30","price":167422},{"date":"1396/08/21 18:35","price":167483},{"date":"1396/08/21 18:40","price":167422},{"date":"1396/08/21 18:45","price":167545},{"date":"1396/08/21 18:50","price":167514},{"date":"1396/08/21 19:00","price":167453},{"date":"1396/08/21 19:05","price":167422},{"date":"1396/08/21 19:10","price":167483},{"date":"1396/08/21 19:15","price":167514},{"date":"1396/08/21 19:25","price":167545},{"date":"1396/08/21 19:30","price":167483},{"date":"1396/08/21 19:40","price":167545},{"date":"1396/08/21 19:55","price":167514},{"date":"1396/08/21 20:00","price":167483},{"date":"1396/08/21 20:05","price":167514},{"date":"1396/08/21 20:20","price":167545},{"date":"1396/08/21 20:25","price":167514},{"date":"1396/08/21 20:30","price":167576},{"date":"1396/08/21 20:35","price":167699},{"date":"1396/08/21 20:40","price":167606},{"date":"1396/08/21 20:45","price":167791},{"date":"1396/08/21 20:50","price":167760},{"date":"1396/08/21 20:55","price":167699},{"date":"1396/08/21 21:00","price":167791},{"date":"1396/08/21 21:05","price":167945},{"date":"1396/08/21 21:10","price":167914},{"date":"1396/08/21 21:15","price":168007},{"date":"1396/08/21 21:20","price":167976},{"date":"1396/08/21 21:25","price":167914},{"date":"1396/08/21 21:30","price":167945},{"date":"1396/08/21 21:35","price":167914}
بروزرسانی در تاریخ 01 شهریور 1398