پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
124390
بیشترین: 
126006
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
125937
زمان: 
8/21 21:35
قیمت گرم طلا ۱۸ امروز 21 آبان 1396
قیمت گرم طلا ۱۸در تاریخ 21 آبان 1396 , 125937 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/21 10:05","price":124390},{"date":"1396/08/21 11:10","price":124413},{"date":"1396/08/21 11:20","price":124390},{"date":"1396/08/21 11:25","price":124459},{"date":"1396/08/21 11:35","price":124436},{"date":"1396/08/21 11:40","price":124482},{"date":"1396/08/21 11:45","price":124459},{"date":"1396/08/21 11:50","price":124448},{"date":"1396/08/21 11:55","price":124482},{"date":"1396/08/21 12:00","price":124459},{"date":"1396/08/21 12:05","price":124425},{"date":"1396/08/21 12:10","price":124459},{"date":"1396/08/21 12:15","price":124436},{"date":"1396/08/21 12:35","price":124482},{"date":"1396/08/21 12:40","price":124459},{"date":"1396/08/21 12:50","price":124482},{"date":"1396/08/21 12:55","price":124505},{"date":"1396/08/21 13:00","price":124482},{"date":"1396/08/21 13:10","price":124529},{"date":"1396/08/21 13:20","price":124667},{"date":"1396/08/21 13:30","price":124644},{"date":"1396/08/21 13:35","price":124852},{"date":"1396/08/21 13:45","price":124829},{"date":"1396/08/21 14:25","price":124852},{"date":"1396/08/21 14:30","price":124829},{"date":"1396/08/21 14:45","price":124898},{"date":"1396/08/21 14:50","price":124886},{"date":"1396/08/21 14:55","price":124898},{"date":"1396/08/21 15:05","price":124967},{"date":"1396/08/21 15:10","price":125036},{"date":"1396/08/21 15:15","price":125060},{"date":"1396/08/21 15:25","price":125025},{"date":"1396/08/21 15:30","price":125036},{"date":"1396/08/21 15:35","price":125013},{"date":"1396/08/21 15:40","price":124990},{"date":"1396/08/21 16:05","price":125060},{"date":"1396/08/21 16:25","price":125106},{"date":"1396/08/21 16:35","price":125129},{"date":"1396/08/21 16:40","price":125106},{"date":"1396/08/21 16:45","price":125129},{"date":"1396/08/21 16:50","price":125152},{"date":"1396/08/21 17:00","price":125175},{"date":"1396/08/21 17:05","price":125152},{"date":"1396/08/21 17:15","price":125244},{"date":"1396/08/21 17:25","price":125198},{"date":"1396/08/21 17:30","price":125267},{"date":"1396/08/21 17:40","price":125290},{"date":"1396/08/21 17:45","price":125313},{"date":"1396/08/21 17:50","price":125290},{"date":"1396/08/21 18:10","price":125313},{"date":"1396/08/21 18:15","price":125383},{"date":"1396/08/21 18:20","price":125429},{"date":"1396/08/21 18:25","price":125544},{"date":"1396/08/21 18:30","price":125567},{"date":"1396/08/21 18:35","price":125614},{"date":"1396/08/21 18:40","price":125567},{"date":"1396/08/21 18:45","price":125660},{"date":"1396/08/21 18:50","price":125637},{"date":"1396/08/21 19:00","price":125591},{"date":"1396/08/21 19:05","price":125567},{"date":"1396/08/21 19:10","price":125614},{"date":"1396/08/21 19:15","price":125637},{"date":"1396/08/21 19:25","price":125660},{"date":"1396/08/21 19:30","price":125614},{"date":"1396/08/21 19:40","price":125660},{"date":"1396/08/21 19:55","price":125637},{"date":"1396/08/21 20:00","price":125614},{"date":"1396/08/21 20:05","price":125637},{"date":"1396/08/21 20:20","price":125660},{"date":"1396/08/21 20:25","price":125637},{"date":"1396/08/21 20:30","price":125683},{"date":"1396/08/21 20:35","price":125775},{"date":"1396/08/21 20:40","price":125706},{"date":"1396/08/21 20:45","price":125844},{"date":"1396/08/21 20:50","price":125821},{"date":"1396/08/21 20:55","price":125775},{"date":"1396/08/21 21:00","price":125844},{"date":"1396/08/21 21:05","price":125960},{"date":"1396/08/21 21:10","price":125937},{"date":"1396/08/21 21:15","price":126006},{"date":"1396/08/21 21:20","price":125983},{"date":"1396/08/21 21:25","price":125937},{"date":"1396/08/21 21:30","price":125960},{"date":"1396/08/21 21:35","price":125937}
بروزرسانی در تاریخ 02 شهریور 1398