پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
538800
بیشترین: 
545900
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
545600
زمان: 
8/21 21:35
قیمت مثقال طلا امروز 21 آبان 1396
قیمت مثقال طلادر تاریخ 21 آبان 1396 , 545600 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/21 10:05","price":538800},{"date":"1396/08/21 11:10","price":538900},{"date":"1396/08/21 11:20","price":538800},{"date":"1396/08/21 11:25","price":539100},{"date":"1396/08/21 11:35","price":539000},{"date":"1396/08/21 11:40","price":539200},{"date":"1396/08/21 11:45","price":539100},{"date":"1396/08/21 11:50","price":539050},{"date":"1396/08/21 11:55","price":539200},{"date":"1396/08/21 12:00","price":539100},{"date":"1396/08/21 12:05","price":538950},{"date":"1396/08/21 12:10","price":539100},{"date":"1396/08/21 12:15","price":539000},{"date":"1396/08/21 12:35","price":539200},{"date":"1396/08/21 12:40","price":539100},{"date":"1396/08/21 12:50","price":539200},{"date":"1396/08/21 12:55","price":539300},{"date":"1396/08/21 13:00","price":539200},{"date":"1396/08/21 13:10","price":539500},{"date":"1396/08/21 13:20","price":540100},{"date":"1396/08/21 13:30","price":540000},{"date":"1396/08/21 13:35","price":540900},{"date":"1396/08/21 13:45","price":540800},{"date":"1396/08/21 14:25","price":540900},{"date":"1396/08/21 14:30","price":540800},{"date":"1396/08/21 14:45","price":541100},{"date":"1396/08/21 14:50","price":541050},{"date":"1396/08/21 14:55","price":541100},{"date":"1396/08/21 15:05","price":541400},{"date":"1396/08/21 15:10","price":541700},{"date":"1396/08/21 15:15","price":541800},{"date":"1396/08/21 15:25","price":541650},{"date":"1396/08/21 15:30","price":541700},{"date":"1396/08/21 15:35","price":541600},{"date":"1396/08/21 15:40","price":541500},{"date":"1396/08/21 16:05","price":541800},{"date":"1396/08/21 16:25","price":542000},{"date":"1396/08/21 16:35","price":542100},{"date":"1396/08/21 16:40","price":542000},{"date":"1396/08/21 16:45","price":542100},{"date":"1396/08/21 16:50","price":542200},{"date":"1396/08/21 17:00","price":542300},{"date":"1396/08/21 17:05","price":542200},{"date":"1396/08/21 17:15","price":542600},{"date":"1396/08/21 17:25","price":542400},{"date":"1396/08/21 17:30","price":542700},{"date":"1396/08/21 17:40","price":542800},{"date":"1396/08/21 17:45","price":542900},{"date":"1396/08/21 17:50","price":542800},{"date":"1396/08/21 18:10","price":542900},{"date":"1396/08/21 18:15","price":543200},{"date":"1396/08/21 18:20","price":543400},{"date":"1396/08/21 18:25","price":543900},{"date":"1396/08/21 18:30","price":544000},{"date":"1396/08/21 18:35","price":544200},{"date":"1396/08/21 18:40","price":544000},{"date":"1396/08/21 18:45","price":544400},{"date":"1396/08/21 18:50","price":544300},{"date":"1396/08/21 19:00","price":544100},{"date":"1396/08/21 19:05","price":544000},{"date":"1396/08/21 19:10","price":544200},{"date":"1396/08/21 19:15","price":544300},{"date":"1396/08/21 19:25","price":544400},{"date":"1396/08/21 19:30","price":544200},{"date":"1396/08/21 19:40","price":544400},{"date":"1396/08/21 19:55","price":544300},{"date":"1396/08/21 20:00","price":544200},{"date":"1396/08/21 20:05","price":544300},{"date":"1396/08/21 20:20","price":544400},{"date":"1396/08/21 20:25","price":544300},{"date":"1396/08/21 20:30","price":544500},{"date":"1396/08/21 20:35","price":544900},{"date":"1396/08/21 20:40","price":544600},{"date":"1396/08/21 20:45","price":545200},{"date":"1396/08/21 20:50","price":545100},{"date":"1396/08/21 20:55","price":544900},{"date":"1396/08/21 21:00","price":545200},{"date":"1396/08/21 21:05","price":545700},{"date":"1396/08/21 21:10","price":545600},{"date":"1396/08/21 21:15","price":545900},{"date":"1396/08/21 21:20","price":545800},{"date":"1396/08/21 21:25","price":545600},{"date":"1396/08/21 21:30","price":545700},{"date":"1396/08/21 21:35","price":545600}
بروزرسانی در تاریخ 01 شهریور 1398