پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
539100
بیشترین: 
546300
قیمت تقلبی: 
545200
زمان: 
8/21 23:45
قیمت آبشده بنکداری امروز 21 آبان 1396
قیمت آبشده بنکداریدر تاریخ 21 آبان 1396 , 545200 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/21 00:10","price":539100},{"date":"1396/08/21 00:15","price":539300},{"date":"1396/08/21 00:20","price":539100},{"date":"1396/08/21 00:25","price":539300},{"date":"1396/08/21 11:10","price":539400},{"date":"1396/08/21 11:20","price":539300},{"date":"1396/08/21 11:25","price":539600},{"date":"1396/08/21 11:35","price":539500},{"date":"1396/08/21 11:40","price":539700},{"date":"1396/08/21 11:45","price":539600},{"date":"1396/08/21 11:50","price":539550},{"date":"1396/08/21 11:55","price":539700},{"date":"1396/08/21 12:00","price":539600},{"date":"1396/08/21 12:05","price":539450},{"date":"1396/08/21 12:10","price":539600},{"date":"1396/08/21 12:15","price":539500},{"date":"1396/08/21 12:35","price":539700},{"date":"1396/08/21 12:40","price":539600},{"date":"1396/08/21 12:50","price":539700},{"date":"1396/08/21 12:55","price":539800},{"date":"1396/08/21 13:00","price":539700},{"date":"1396/08/21 13:10","price":539900},{"date":"1396/08/21 13:20","price":540500},{"date":"1396/08/21 13:30","price":540400},{"date":"1396/08/21 13:35","price":541300},{"date":"1396/08/21 13:45","price":541200},{"date":"1396/08/21 14:25","price":541300},{"date":"1396/08/21 14:30","price":541200},{"date":"1396/08/21 14:45","price":541500},{"date":"1396/08/21 14:50","price":541450},{"date":"1396/08/21 14:55","price":541500},{"date":"1396/08/21 15:05","price":541800},{"date":"1396/08/21 15:10","price":542100},{"date":"1396/08/21 15:15","price":542200},{"date":"1396/08/21 15:25","price":542050},{"date":"1396/08/21 15:30","price":542100},{"date":"1396/08/21 15:35","price":542000},{"date":"1396/08/21 15:40","price":541900},{"date":"1396/08/21 16:05","price":542200},{"date":"1396/08/21 16:25","price":542400},{"date":"1396/08/21 16:35","price":542500},{"date":"1396/08/21 16:40","price":542400},{"date":"1396/08/21 16:45","price":542500},{"date":"1396/08/21 16:50","price":542600},{"date":"1396/08/21 17:00","price":542700},{"date":"1396/08/21 17:05","price":542600},{"date":"1396/08/21 17:15","price":543000},{"date":"1396/08/21 17:25","price":542800},{"date":"1396/08/21 17:30","price":543100},{"date":"1396/08/21 17:40","price":543200},{"date":"1396/08/21 17:45","price":543300},{"date":"1396/08/21 17:50","price":543200},{"date":"1396/08/21 18:10","price":543300},{"date":"1396/08/21 18:15","price":543600},{"date":"1396/08/21 18:20","price":543800},{"date":"1396/08/21 18:25","price":544300},{"date":"1396/08/21 18:30","price":544400},{"date":"1396/08/21 18:35","price":544600},{"date":"1396/08/21 18:40","price":544400},{"date":"1396/08/21 18:45","price":544800},{"date":"1396/08/21 18:50","price":544700},{"date":"1396/08/21 19:00","price":544500},{"date":"1396/08/21 19:05","price":544400},{"date":"1396/08/21 19:10","price":544600},{"date":"1396/08/21 19:15","price":544700},{"date":"1396/08/21 19:25","price":544800},{"date":"1396/08/21 19:30","price":544600},{"date":"1396/08/21 19:40","price":544800},{"date":"1396/08/21 19:55","price":544700},{"date":"1396/08/21 20:00","price":544600},{"date":"1396/08/21 20:05","price":544700},{"date":"1396/08/21 20:20","price":544800},{"date":"1396/08/21 20:25","price":544700},{"date":"1396/08/21 20:30","price":544900},{"date":"1396/08/21 20:35","price":545300},{"date":"1396/08/21 20:40","price":545000},{"date":"1396/08/21 20:45","price":545600},{"date":"1396/08/21 20:50","price":545500},{"date":"1396/08/21 20:55","price":545300},{"date":"1396/08/21 21:00","price":545600},{"date":"1396/08/21 21:05","price":546100},{"date":"1396/08/21 21:10","price":546000},{"date":"1396/08/21 21:15","price":546300},{"date":"1396/08/21 21:20","price":546200},{"date":"1396/08/21 21:25","price":546100},{"date":"1396/08/21 21:35","price":545900},{"date":"1396/08/21 21:40","price":546000},{"date":"1396/08/21 21:45","price":545900},{"date":"1396/08/21 21:50","price":545700},{"date":"1396/08/21 21:55","price":545500},{"date":"1396/08/21 22:00","price":545800},{"date":"1396/08/21 22:10","price":545700},{"date":"1396/08/21 22:26","price":545600},{"date":"1396/08/21 22:55","price":545400},{"date":"1396/08/21 23:25","price":545000},{"date":"1396/08/21 23:35","price":545100},{"date":"1396/08/21 23:45","price":545200}
بروزرسانی در تاریخ 01 شهریور 1398