کمترین: 
2415
بیشترین: 
2415
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2415
زمان: 
8/20 17:30
قیمت منات آذربایجان امروز 20 آبان 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 20 آبان 1396 , 2415 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/20 17:30","price":2415}
بروزرسانی در تاریخ 25 مهر 1398