کمترین: 
7.4
بیشترین: 
7.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7.4
زمان: 
8/20 16:32
قیمت ذغال سنگ امروز 20 آبان 1396
قیمت ذغال سنگدر تاریخ 20 آبان 1396 , 7.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/20 16:32","price":7.4}
بروزرسانی در تاریخ 02 آبان 1398