کمترین: 
1119
بیشترین: 
1120
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1120
زمان: 
8/20 13:40
قیمت درهم امارات امروز 20 آبان 1396
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 20 آبان 1396 , 1120 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/20 10:40","price":1119},{"date":"1396/08/20 13:40","price":1120}
بروزرسانی در تاریخ 18 خرداد 1399