کمترین: 
498
بیشترین: 
499
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
499
زمان: 
8/20 11:50
قیمت کرون نروژ امروز 20 آبان 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 20 آبان 1396 , 499 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/20 10:10","price":499},{"date":"1396/08/20 10:50","price":498},{"date":"1396/08/20 11:50","price":499}
بروزرسانی در تاریخ 04 اسفند 1398