کمترین: 
635
بیشترین: 
636
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
636
زمان: 
8/20 11:50
قیمت کرون دانمارک امروز 20 آبان 1396
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 20 آبان 1396 , 636 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/20 10:10","price":636},{"date":"1396/08/20 10:50","price":635},{"date":"1396/08/20 11:50","price":636}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398