کمترین: 
4146
بیشترین: 
4157
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4150
زمان: 
8/20 16:00
قیمت فرانک سوئیس امروز 20 آبان 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 20 آبان 1396 , 4150 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/20 10:10","price":4155},{"date":"1396/08/20 10:50","price":4157},{"date":"1396/08/20 11:40","price":4155},{"date":"1396/08/20 11:50","price":4153},{"date":"1396/08/20 13:00","price":4146},{"date":"1396/08/20 16:00","price":4150}
بروزرسانی در تاریخ 02 آبان 1398