کمترین: 
1077
بیشترین: 
1082
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1079
زمان: 
8/20 16:00
قیمت لیر ترکیه امروز 20 آبان 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 20 آبان 1396 , 1079 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/20 10:10","price":1081},{"date":"1396/08/20 10:50","price":1082},{"date":"1396/08/20 11:40","price":1081},{"date":"1396/08/20 11:50","price":1078},{"date":"1396/08/20 12:20","price":1077},{"date":"1396/08/20 13:20","price":1078},{"date":"1396/08/20 16:00","price":1079}
بروزرسانی در تاریخ 25 مهر 1398