کمترین: 
256551
بیشترین: 
256801
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
256673
زمان: 
8/20 16:48
قیمت سکه گرمی خرده فروشی امروز 20 آبان 1396
قیمت سکه گرمی خرده فروشیدر تاریخ 20 آبان 1396 , 256673 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/20 10:06","price":256801},{"date":"1396/08/20 10:18","price":256718},{"date":"1396/08/20 12:12","price":256551},{"date":"1396/08/20 14:00","price":256718},{"date":"1396/08/20 14:36","price":256676},{"date":"1396/08/20 14:42","price":256634},{"date":"1396/08/20 14:54","price":256635},{"date":"1396/08/20 16:36","price":256631},{"date":"1396/08/20 16:48","price":256673}
بروزرسانی در تاریخ 18 خرداد 1399