پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1347200
بیشترین: 
1363200
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1349700
زمان: 
8/20 21:36
قیمت سکه امامی امروز 20 آبان 1396
قیمت سکه امامیدر تاریخ 20 آبان 1396 , 1349700 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/20 10:06","price":1356400},{"date":"1396/08/20 10:48","price":1355500},{"date":"1396/08/20 11:24","price":1358000},{"date":"1396/08/20 11:36","price":1356500},{"date":"1396/08/20 11:42","price":1356000},{"date":"1396/08/20 11:48","price":1355000},{"date":"1396/08/20 11:54","price":1354700},{"date":"1396/08/20 12:00","price":1353500},{"date":"1396/08/20 12:06","price":1354900},{"date":"1396/08/20 12:12","price":1357000},{"date":"1396/08/20 12:18","price":1356500},{"date":"1396/08/20 12:24","price":1358000},{"date":"1396/08/20 12:30","price":1359000},{"date":"1396/08/20 12:36","price":1358500},{"date":"1396/08/20 12:42","price":1358200},{"date":"1396/08/20 12:48","price":1359300},{"date":"1396/08/20 12:54","price":1360000},{"date":"1396/08/20 13:00","price":1360500},{"date":"1396/08/20 13:06","price":1362500},{"date":"1396/08/20 13:12","price":1363200},{"date":"1396/08/20 13:18","price":1362500},{"date":"1396/08/20 13:42","price":1359900},{"date":"1396/08/20 13:48","price":1359500},{"date":"1396/08/20 13:54","price":1359000},{"date":"1396/08/20 14:06","price":1358200},{"date":"1396/08/20 14:12","price":1357000},{"date":"1396/08/20 14:18","price":1356000},{"date":"1396/08/20 14:24","price":1357000},{"date":"1396/08/20 14:30","price":1355200},{"date":"1396/08/20 14:36","price":1351700},{"date":"1396/08/20 14:42","price":1352200},{"date":"1396/08/20 14:48","price":1352700},{"date":"1396/08/20 14:54","price":1354700},{"date":"1396/08/20 15:00","price":1354200},{"date":"1396/08/20 15:06","price":1353500},{"date":"1396/08/20 15:12","price":1353200},{"date":"1396/08/20 15:18","price":1355200},{"date":"1396/08/20 15:30","price":1355500},{"date":"1396/08/20 15:36","price":1355700},{"date":"1396/08/20 15:42","price":1356700},{"date":"1396/08/20 15:48","price":1356100},{"date":"1396/08/20 15:54","price":1356200},{"date":"1396/08/20 16:00","price":1355900},{"date":"1396/08/20 16:18","price":1355500},{"date":"1396/08/20 16:24","price":1356200},{"date":"1396/08/20 16:30","price":1352700},{"date":"1396/08/20 16:36","price":1353000},{"date":"1396/08/20 16:42","price":1352000},{"date":"1396/08/20 16:48","price":1351400},{"date":"1396/08/20 16:54","price":1350700},{"date":"1396/08/20 17:00","price":1349200},{"date":"1396/08/20 17:06","price":1348700},{"date":"1396/08/20 17:12","price":1349700},{"date":"1396/08/20 17:18","price":1350200},{"date":"1396/08/20 17:24","price":1349700},{"date":"1396/08/20 17:36","price":1348700},{"date":"1396/08/20 17:42","price":1349700},{"date":"1396/08/20 17:48","price":1348700},{"date":"1396/08/20 17:54","price":1348200},{"date":"1396/08/20 18:00","price":1347200},{"date":"1396/08/20 18:06","price":1347700},{"date":"1396/08/20 18:12","price":1348200},{"date":"1396/08/20 18:18","price":1347700},{"date":"1396/08/20 18:24","price":1348200},{"date":"1396/08/20 18:30","price":1348700},{"date":"1396/08/20 18:36","price":1348900},{"date":"1396/08/20 18:42","price":1349200},{"date":"1396/08/20 18:54","price":1349700},{"date":"1396/08/20 19:06","price":1350000},{"date":"1396/08/20 19:12","price":1349700},{"date":"1396/08/20 19:36","price":1351200},{"date":"1396/08/20 19:42","price":1351700},{"date":"1396/08/20 20:06","price":1352200},{"date":"1396/08/20 20:12","price":1351700},{"date":"1396/08/20 20:18","price":1351200},{"date":"1396/08/20 20:24","price":1350700},{"date":"1396/08/20 20:36","price":1350200},{"date":"1396/08/20 21:12","price":1350700},{"date":"1396/08/20 21:18","price":1350200},{"date":"1396/08/20 21:36","price":1349700}
بروزرسانی در تاریخ 27 مرداد 1398