پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
165729
بیشترین: 
166837
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
165821
زمان: 
8/20 21:35
قیمت گرم طلا ۲۴ امروز 20 آبان 1396
قیمت گرم طلا ۲۴در تاریخ 20 آبان 1396 , 165821 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/20 10:05","price":166160},{"date":"1396/08/20 11:25","price":166621},{"date":"1396/08/20 11:30","price":166837},{"date":"1396/08/20 11:35","price":166714},{"date":"1396/08/20 11:40","price":166775},{"date":"1396/08/20 11:45","price":166714},{"date":"1396/08/20 11:50","price":166529},{"date":"1396/08/20 11:55","price":166406},{"date":"1396/08/20 12:05","price":166437},{"date":"1396/08/20 12:15","price":166406},{"date":"1396/08/20 12:25","price":166621},{"date":"1396/08/20 12:30","price":166683},{"date":"1396/08/20 12:35","price":166190},{"date":"1396/08/20 12:40","price":166221},{"date":"1396/08/20 12:45","price":166129},{"date":"1396/08/20 12:55","price":166190},{"date":"1396/08/20 13:10","price":166406},{"date":"1396/08/20 13:15","price":166344},{"date":"1396/08/20 13:20","price":166467},{"date":"1396/08/20 13:25","price":166344},{"date":"1396/08/20 13:40","price":166375},{"date":"1396/08/20 13:50","price":166406},{"date":"1396/08/20 13:55","price":166344},{"date":"1396/08/20 14:05","price":166252},{"date":"1396/08/20 14:10","price":166314},{"date":"1396/08/20 14:20","price":166252},{"date":"1396/08/20 14:25","price":166190},{"date":"1396/08/20 14:30","price":166160},{"date":"1396/08/20 14:35","price":166006},{"date":"1396/08/20 14:40","price":166098},{"date":"1396/08/20 14:45","price":166037},{"date":"1396/08/20 14:50","price":166067},{"date":"1396/08/20 15:00","price":166098},{"date":"1396/08/20 15:05","price":166160},{"date":"1396/08/20 15:10","price":166098},{"date":"1396/08/20 15:15","price":166129},{"date":"1396/08/20 15:30","price":166037},{"date":"1396/08/20 15:35","price":166067},{"date":"1396/08/20 15:40","price":166052},{"date":"1396/08/20 15:45","price":166129},{"date":"1396/08/20 15:50","price":165944},{"date":"1396/08/20 15:55","price":165913},{"date":"1396/08/20 16:00","price":165944},{"date":"1396/08/20 16:20","price":165975},{"date":"1396/08/20 16:25","price":165944},{"date":"1396/08/20 16:30","price":165975},{"date":"1396/08/20 16:35","price":165913},{"date":"1396/08/20 16:40","price":165883},{"date":"1396/08/20 16:45","price":166221},{"date":"1396/08/20 16:50","price":166160},{"date":"1396/08/20 17:00","price":166006},{"date":"1396/08/20 17:05","price":166067},{"date":"1396/08/20 17:10","price":166037},{"date":"1396/08/20 17:20","price":166067},{"date":"1396/08/20 17:30","price":166129},{"date":"1396/08/20 17:35","price":166098},{"date":"1396/08/20 17:40","price":166129},{"date":"1396/08/20 17:45","price":166037},{"date":"1396/08/20 17:50","price":165944},{"date":"1396/08/20 17:55","price":165913},{"date":"1396/08/20 18:00","price":165883},{"date":"1396/08/20 18:05","price":165852},{"date":"1396/08/20 18:15","price":165883},{"date":"1396/08/20 18:20","price":165821},{"date":"1396/08/20 18:30","price":165852},{"date":"1396/08/20 18:35","price":165821},{"date":"1396/08/20 18:45","price":165790},{"date":"1396/08/20 18:50","price":165729},{"date":"1396/08/20 18:55","price":165760},{"date":"1396/08/20 19:00","price":165821},{"date":"1396/08/20 19:05","price":165790},{"date":"1396/08/20 19:10","price":165821},{"date":"1396/08/20 19:15","price":165790},{"date":"1396/08/20 19:25","price":165821},{"date":"1396/08/20 19:40","price":165852},{"date":"1396/08/20 19:55","price":165883},{"date":"1396/08/20 20:00","price":165852},{"date":"1396/08/20 20:10","price":165883},{"date":"1396/08/20 20:15","price":165852},{"date":"1396/08/20 20:20","price":165821},{"date":"1396/08/20 20:25","price":165852},{"date":"1396/08/20 20:30","price":165821},{"date":"1396/08/20 20:35","price":165790},{"date":"1396/08/20 20:40","price":165821},{"date":"1396/08/20 21:05","price":165790},{"date":"1396/08/20 21:10","price":165821},{"date":"1396/08/20 21:20","price":165852},{"date":"1396/08/20 21:35","price":165821}
بروزرسانی در تاریخ 30 مرداد 1398