پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
538400
بیشترین: 
542000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
538700
زمان: 
8/20 21:35
قیمت مثقال طلا امروز 20 آبان 1396
قیمت مثقال طلادر تاریخ 20 آبان 1396 , 538700 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/20 10:05","price":539800},{"date":"1396/08/20 11:25","price":541300},{"date":"1396/08/20 11:30","price":542000},{"date":"1396/08/20 11:35","price":541600},{"date":"1396/08/20 11:40","price":541800},{"date":"1396/08/20 11:45","price":541600},{"date":"1396/08/20 11:50","price":541000},{"date":"1396/08/20 11:55","price":540600},{"date":"1396/08/20 12:05","price":540700},{"date":"1396/08/20 12:15","price":540600},{"date":"1396/08/20 12:25","price":541300},{"date":"1396/08/20 12:30","price":541500},{"date":"1396/08/20 12:35","price":539900},{"date":"1396/08/20 12:40","price":540000},{"date":"1396/08/20 12:45","price":539700},{"date":"1396/08/20 12:55","price":539900},{"date":"1396/08/20 13:10","price":540600},{"date":"1396/08/20 13:15","price":540400},{"date":"1396/08/20 13:20","price":540800},{"date":"1396/08/20 13:25","price":540400},{"date":"1396/08/20 13:40","price":540500},{"date":"1396/08/20 13:50","price":540600},{"date":"1396/08/20 13:55","price":540400},{"date":"1396/08/20 14:05","price":540100},{"date":"1396/08/20 14:10","price":540300},{"date":"1396/08/20 14:20","price":540100},{"date":"1396/08/20 14:25","price":539900},{"date":"1396/08/20 14:30","price":539800},{"date":"1396/08/20 14:35","price":539300},{"date":"1396/08/20 14:40","price":539600},{"date":"1396/08/20 14:45","price":539400},{"date":"1396/08/20 14:50","price":539500},{"date":"1396/08/20 15:00","price":539600},{"date":"1396/08/20 15:05","price":539800},{"date":"1396/08/20 15:10","price":539600},{"date":"1396/08/20 15:15","price":539700},{"date":"1396/08/20 15:30","price":539400},{"date":"1396/08/20 15:35","price":539500},{"date":"1396/08/20 15:40","price":539450},{"date":"1396/08/20 15:45","price":539700},{"date":"1396/08/20 15:50","price":539100},{"date":"1396/08/20 15:55","price":539000},{"date":"1396/08/20 16:00","price":539100},{"date":"1396/08/20 16:20","price":539200},{"date":"1396/08/20 16:25","price":539100},{"date":"1396/08/20 16:30","price":539200},{"date":"1396/08/20 16:35","price":539000},{"date":"1396/08/20 16:40","price":538900},{"date":"1396/08/20 16:45","price":540000},{"date":"1396/08/20 16:50","price":539800},{"date":"1396/08/20 17:00","price":539300},{"date":"1396/08/20 17:05","price":539500},{"date":"1396/08/20 17:10","price":539400},{"date":"1396/08/20 17:20","price":539500},{"date":"1396/08/20 17:30","price":539700},{"date":"1396/08/20 17:35","price":539600},{"date":"1396/08/20 17:40","price":539700},{"date":"1396/08/20 17:45","price":539400},{"date":"1396/08/20 17:50","price":539100},{"date":"1396/08/20 17:55","price":539000},{"date":"1396/08/20 18:00","price":538900},{"date":"1396/08/20 18:05","price":538800},{"date":"1396/08/20 18:15","price":538900},{"date":"1396/08/20 18:20","price":538700},{"date":"1396/08/20 18:30","price":538800},{"date":"1396/08/20 18:35","price":538700},{"date":"1396/08/20 18:45","price":538600},{"date":"1396/08/20 18:50","price":538400},{"date":"1396/08/20 18:55","price":538500},{"date":"1396/08/20 19:00","price":538700},{"date":"1396/08/20 19:05","price":538600},{"date":"1396/08/20 19:10","price":538700},{"date":"1396/08/20 19:15","price":538600},{"date":"1396/08/20 19:25","price":538700},{"date":"1396/08/20 19:40","price":538800},{"date":"1396/08/20 19:55","price":538900},{"date":"1396/08/20 20:00","price":538800},{"date":"1396/08/20 20:10","price":538900},{"date":"1396/08/20 20:15","price":538800},{"date":"1396/08/20 20:20","price":538700},{"date":"1396/08/20 20:25","price":538800},{"date":"1396/08/20 20:30","price":538700},{"date":"1396/08/20 20:35","price":538600},{"date":"1396/08/20 20:40","price":538700},{"date":"1396/08/20 21:05","price":538600},{"date":"1396/08/20 21:10","price":538700},{"date":"1396/08/20 21:20","price":538800},{"date":"1396/08/20 21:35","price":538700}
بروزرسانی در تاریخ 31 مرداد 1398