کمترین: 
3352.2
بیشترین: 
3352.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3352.2
زمان: 
8/20 09:10
قیمت روپیه پاکستان امروز 20 آبان 1396
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 20 آبان 1396 , 3352.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/20 09:10","price":3352.2}
بروزرسانی در تاریخ 25 مهر 1398