کمترین: 
301.6
بیشترین: 
301.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
301.6
زمان: 
8/20 09:10
قیمت دینار عراق امروز 20 آبان 1396
قیمت دینار عراقدر تاریخ 20 آبان 1396 , 301.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/20 09:10","price":301.6}
بروزرسانی در تاریخ 25 مهر 1398