کمترین: 
9150.7
بیشترین: 
9150.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9150.7
زمان: 
8/20 09:10
قیمت ریال عمان امروز 20 آبان 1396
قیمت ریال عماندر تاریخ 20 آبان 1396 , 9150.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/20 09:10","price":9150.7}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398