کمترین: 
920.9
بیشترین: 
920.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
920.9
زمان: 
8/20 09:10
قیمت ریال قطر امروز 20 آبان 1396
قیمت ریال قطردر تاریخ 20 آبان 1396 , 920.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/20 09:10","price":920.9}
بروزرسانی در تاریخ 25 مهر 1398