کمترین: 
565.5
بیشترین: 
565.88
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
565.88
زمان: 
8/20 01:08
قیمت گازوئیل امروز 20 آبان 1396
قیمت گازوئیلدر تاریخ 20 آبان 1396 , 565.88 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/20 00:32","price":565.5},{"date":"1396/08/20 01:08","price":565.88}
بروزرسانی در تاریخ 25 مهر 1398